ZUS Dofinansuje projekt na poprawę BHP w Twojej firmie

Logo_ZUS

Pracodawco!

ZUS dofinansuje projekt na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.

Skorzystaj z programu.

W ramach programu przedsiębiorca może ubiegać się o środki na:

  • projekty o charakterze doradczym – zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na opracowanie oceny ryzyka zawodowego, wykonanie badań środowiska pracy, wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne – które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych), związane z zakupem i instalacją osłon, kabin, obudów, ekranów akustycznych, środków ochrony indywidualnej oraz modernizacją linii technologicznej.

Dotacja dotyczy części doradczej i inwestycyjnej i ma charakter bezzwrotny.

Poziom dofinansowania jest zróżnicowany i wynosi nawet do  90% wartości projektu. O udzielenie dofinansowania mogą ubiega się wszyscy płatnicy składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania

dla projektów

doradczych

(w PLN)

inwestycyjnych

(w PLN)

inwestycyjno-doradczych*

(w PLN)

1 2 3 4 5 6 7
o Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
o Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
o Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
o Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

Zobacz ulotkę!

admin
admin

0 Comment

Leave Comment